Wat is http?

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) is het protocol welke de communicatie regelt tussen een web-client (meestal een webbrowser of app) en een webserver.

Het HTTP protocol wordt niet alleen veel op het World Wide Web gebruikt, maar ook op lokale (intranet) netwerken.

In HTTP is vastgelegd welke requests (vragen) een client aan een server kan stellen en welke responses (antwoorden) een webserver daarop kan teruggeven. Elke vraag bevat een URL die naar een web-component of een statisch object zoals een webpagina of afbeelding verwijst.

De HTTP versie bepaald hoe of een opdracht/vraag (request) van een client, door de server wordt verwerkt/beantwoord (response).

HTTP/3 is de aankomende derde grote versie van het Hypertext Transfer Protocol dat wordt gebruikt om informatie op het World Wide Web uit te wisselen. HTTP/3 is de opvolger van HTTP/2.

HTTP/3 wordt inmiddels ondersteund door de meest gebruikte browsers; Chrome, Firefox, Safari en Edge.